Studieanvisningar

Vecka 36 (kursvecka 1)

Föreläsningar

Följ föreläsningarna direkt eller inspelningen av dem. Läs i kurslitteraturen det föreläsningarna tar upp.

Ställ frågor

 • Ha koll på kursens Slack-kanal.
  • Hämta hem och installera Slack-klient.
  • Ställ och besvara frågor i kursens kanal.
 • Handledning
  • Inte fått svar på frågor i Slack-kanalen? Ställ dem direkt till kursledningen under handledningen.

Guider

Läs igenom och följ guiderna:

Övningsuppgifter

Förbered att börja arbeta med övningsuppgifter genom att följa guiderna ​Att komma igång med en övningsuppgift​ och ​Arbetsgång med en övningsuppgift​.

Är övningsuppgifterna för svåra?

Läs igenom det föreläsning 1 tar upp i kurslitteraturen.
Ställ frågor till och diskutera med övriga kursdeltagare. Frågar du på Slack kan även kursledningen svara utanför handledningstider.

Är övningsuppgifterna för lätta?

Det finns fler övningsuppgifter att jobba med, även på B- och C-nivå.
Gör åtminstone Hello, World! och minst en uppgift till (för att vänja dig vid utvecklingsmiljö, kodstandard och GitHub) innan du börjar med den första examinationsuppgiften.

Vecka 37 (2)

Föreläsning

Följ föreläsning 3 direkt eller inspelningen av den. Läs i kurslitteraturen det föreläsningen tar upp.

Fråga på

Fortsätt ställa, och besvara, frågor i kursens Slack-kanal. Utnytta handledningstillfällena!

Övningsuppgifter

Uppgifter som kan vara lämpliga att arbeta med, alla eller några av dem.

Vecka 38 (3)

Föreläsning

Följ föreläsning 4 direkt eller inspelningen av den. Läs i kurslitteraturen det föreläsningen tar upp.

Fråga på

 • Slack
 • Handledning

Övningsuppgifter

Vecka 39 (4)

Föreläsning

Följ föreläsning 5 direkt eller inspelningen av den. Läs i kurslitteraturen det föreläsningen tar upp.

Fråga på

 • Slack
 • Handledning

Övningsuppgifter

Examinationsuppgift

Vecka 40 (5)

"Peer instruction"

Svara på fervalsalternativfrågor och diskutera i grupp.

Fråga på

 • Slack
 • Handledning

Övningsuppgifter

Varför inte ta en till på övnigsuppgifterna på B- och C-nivå?

Examinationsuppgift

 • Slutför arbetet med den första examinationsuppgiften.
 • Boka tid.

Vecka 41 (6)

Föreläsning

Följ föreläsning 6 direkt eller inspelningen av den. Läs i kurslitteraturen det föreläsningen tar upp.

Fråga på

 • Slack
 • Handledning

Övningsuppgifter

Vecka 42 (7)

Föreläsning

Följ föreläsning 7 direkt eller inspelningen av den. Läs i kurslitteraturen det föreläsningen tar upp.

Fråga på

 • Slack
 • Handledning

Övningsuppgifter

Vecka 43 (8)

Föreläsning

Följ föreläsning 8 direkt eller inspelningen av den. Läs i kurslitteraturen det föreläsningen tar upp.

Fråga på

 • Slack
 • Handledning

Examinationsuppgift

 • Förbered att börja arbeta med examinationsuppgiften genom att följa guiden Praktisk examinationsuppgift, steg 1 - 9. (OBS! Byt examination-1 mot examination-2 i guiden.)
 • Börja arbeta med Tjugoett.

Vecka 44 (9)

"Peer instruction"

Svara på fervalsalternativfrågor och diskutera i grupp.

Fråga på

 • Slack
 • Handledning

Examinationsuppgift

 • Slutför arbetet med den andra examinationsuppgiften.
 • Boka tid.