Bestäm datatypen
VIKTIGT! Innan du börjar arbeta med övningsuppgiften är det viktigt att du följer guiden Att komma igång med en övningsuppgift för att lägga till övningsuppgiftens repo till ditt repo för övningsuppgifter.

Uppgift

Hämta hem övningsuppgiftens repo och lägg till en .gitignore-fil. Komplettera koden så att funktionen tellType returnerar en sträng som beskriver vilken datatyp datat som skickats till funktionen är av. Du ska även komplettera app.js så att den använder funktionen tellType för att undersöka ett antal olika typer av data.
Argument
Returvärde
textsträng
'You sent me a string.'
booleskt värde
'You sent me a boolean.'
nummer
'You sent me a number.'
objekt
'You sent me an object.'
array
'You sent me an array.'
null
'You sent me a null value.'
funktion
'You sent me a function.'
inget värde alls
'You sent me an undefined value.'
I filerna app.js och determinator.js saknas det kod. Kommentaren // TODO: Write your code here. indikerar var det saknas kod.

Filer

determinator.js

Komplettera funktionen tellType så att den returnerar en sträng som beskriver datatypen argumentet är av som skickats till funktionen.

app.js

Du ska komplettera med kod som anropar funktionen tellType och presentera det som returneras i konsolfönstret.

Exempel

1
const determinator = require('./src/determinator')
2
3
console.log(determinator.tellType('Hasta la vista, baby.')) // outputs 'You sent me a string.'
4
console.log(determinator.tellType(true)) // outputs 'You sent me a boolean.'
5
console.log(determinator.tellType({})) // outputs 'You sent me an object.'
6
console.log(determinator.tellType([])) // outputs 'You sent me an array.'
7
console.log(determinator.tellType(function(){})) // outputs 'You sent me a function.'
8
...
Copied!

Tips

Genom att köra testerna som kommer med övningsuppgiften kan du undersöka om koden du skrivit löst uppgiften (i alla fall enligt testerna...).
Funktioner, metoder, etc. som kan komma till användning beroende hur du väljer att lösa uppgiften.