Links

Övningsuppgifter

Övningsuppgifterna i kursen är till för att du ska öva dig inför examinationsuppgifterna. Dessa är frivilliga att göra men ger nödvändig träning och grund inför examinationsuppgifterna.
Innan du börjar med övningsuppgifterna se till att först gå igenom de guider som finns.
Uppgifterna är uppdelade i olika svårighetsnivåer från A till C, där C är den mest utmanande nivån. Lösningsförslag finns till varje övningsuppgift.

Följande krävs för att kunna göra övningsuppgifterna

En datormiljö med följande installerat.
  • Git
  • Node.js (och npm)
  • Visual Studio Code (eller annan valfri IDE)
Förutom ovanstående ska du...
  • ...ha skapat ett konto på GitHub som du kopplat till det användarnamn du erhållit av unversitetet via din profilinformation.
  • ...fått en inbjudan till din mejl som du accepterat till organisationen "github.com/1d021".
Det kan vara en viss fördröjning mellan att du registrerar ditt användarnamn från GitHub i din profilinformation tills dess att dina repositorier för kursen skapas. Detta beror på att detta är ett manuellt skript som körs några gånger dagligen.

Frågor?

Använd kursens handledningstillfällen för att diskutera övningsuppgifter med kursledningen. Glöm inte heller bort att använda kursens Slack-kanal för att ställa och besvara(!) frågor.