Enkel addition
VIKTIGT! Innan du börjar arbeta med övningsuppgiften är det viktigt att du följer guiden Att komma igång med en övningsuppgift för att lägga till övningsuppgiftens repo till ditt repo för övningsuppgifter.

Uppgift

Hämta hem övningsuppgiftens repo och lägg till en .gitignore-fil. I filerna app.js och calc.js saknas det kod. Kommentaren // TODO: Write your code here. indikerar var det saknas kod. Sammanhanget TODO-kommentaren står i ger vilken kod som saknas.

Filer

calc.js

Komplettera funktionen addNumbers så att den returnerar summan av de två variabler som är deklarerade lokalt i funktionen.

app.js

Du ska komplettera med kod som anropar funktionen addNumbers och sparar det funktionen returnerar i en lokal variabel du skapar. Variabelns värde ska sedan presenteras i konsolfönstret.

Tips

Genom att köra testet som kommer med övningsuppgiften kan du undersöka om koden du skrivit löst uppgiften (i alla fall enligt testet...).
Funktioner, metoder, etc. som kan komma till användning beroende hur du väljer att lösa uppgiften.