Inför futtiga funktioner
VIKTIGT! Innan du börjar arbeta med övningsuppgiften är det viktigt att du följer guiden Att komma igång med en övningsuppgift för att lägga till övningsuppgiftens repo till ditt repo för övningsuppgifter.

Uppgift

Hämta hem övningsuppgiftens repo och lägg till en .gitignore-fil. Öppna filen src\mf.js och komplettera de nio funktionerna enligt specifikationerna. Du behöver inte tänka på att implementera någon form av felhantering.

Funktioner

roundUp

Funktionen ska avrunda parameterns värde uppåt och returnera det avrundade heltalsvärdet.
  • Värdet 12.3 ska avrundas uppåt till 13.
  • Värdet 19.8 ska avrundas uppåt till 20.

roundDown

Funktionen ska avrunda parameterns värde nedåt och returnera det avrundade heltalsvärdet.
  • Värdet 12.3 ska avrundas nedåt till 12.
  • Värdet 19.8 ska avrundas nedåt till 19.

round

Funktionen ska avrunda parameterns värde till närmaste heltal och returnera det avrundade heltalsvärdet.
  • Värdet 15.1 ska avrundas till 15.
  • Värdet 17.8 ska avrundas till 18.

getStringLength

Funktionen ska returnera parameterns, som är av typen string, längd, d.v.s. antalet tecken strängen innehåller.
  • Är parameterns värde 'I don't need Google, my wife knows everything!' ska värdet 46 returneras.

getFirstLetter

Funktionen ska returnera det första tecknet som parametern, som är av typen string, innehåller.
  • Är parameterns värde 'Byte me!' ska värdet 'B' returneras.

getIndexOfQuestionMark

Funktionen ska returnera indexet som det första frågetecknet har som parametern, som är av typen string, innehåller. Innehåller strängen inget frågetecken ska värdet -1 returneras.
  • Är parameterns värde 'What's a programmer? An organism that turns caffiene and pizza into software.' ska värdet 19 returneras.
  • Är parameterns värde 'In c<>de we trust.' ska värdet -1 returneras.

isEqual

Funktionen ska returnera värdet true om de två strängarna som skickas till funktionen är lika; annars false.

isOdd

Funktionen ska returnera värdet true om heltalet som skickas till funktionen är udda; annars false.

isEven

Funktionen ska returnera värdet true om heltalet som skickas till funktionen är jämt; annars false.

Tips

Genom att köra testerna som kommer med övningsuppgiften kan du undersöka om koden du skrivit löst uppgiften (i alla fall enligt testerna...).
Funktioner, metoder, etc. som kan komma till användning beroende hur du väljer att lösa uppgiften.