Reducerad array
VIKTIGT! Innan du börjar arbeta med övningsuppgiften är det viktigt att du följer guiden Att komma igång med en övningsuppgift för att lägga till övningsuppgiftens repo till ditt repo för övningsuppgifter.

Uppgift

Hämta hem övningsuppgiftens repo och lägg tillen .gitignore-fil. Öppna filen my-array.js och komplettera funktionen getSum.
Funktionen ska summera talen som finns i arrayen genom att använda Array.reduce.
Du ska även implementera viss felhantering, innebärande att undantag kastas om fel inträffar. Om parametern inte är av typen Array ska ett undantag av typen TypeError kastas.
Vidare så ska funktionen vara en så kallad "pure function", d.v.s. vara helt utan sidoeffekter.
1
const ma = require('../src/my-array')
2
3
let sum = ma.getSum([1, 2, 3])
4
// sum should be 6 (as 1 + 2 + 3 is 6)
5
6
sum = ma.getSum([])
7
// sum should be 0
Copied!

Tips

Genom att köra testerna som kommer med övningsuppgiften kan du undersöka om koden du skrivit löst uppgiften (i alla fall enligt testet...).
Funktioner, metoder, etc. som kan komma till användning beroende hur du väljer att lösa uppgiften.
Copy link
Contents
Uppgift
Tips