Sorterad kopia av array
VIKTIGT! Innan du börjar arbeta med övningsuppgiften är det viktigt att du följer guiden Att komma igång med en övningsuppgift för att lägga till övningsuppgiftens repo till ditt repo för övningsuppgifter.

Uppgift

Hämta hem övningsuppgiftens repo och lägg till en .gitignore-fil. Öppna filen my-array.js och komplettera funktionerna immutableSort, som ska returnera en kopia av en array sorterad numeriskt i stigande ordning, och immutableSortDescending, som ska returnera en kopia av en array sorterad numeriskt i fallande ordning. Ingen av metoderna får ha några sidoeffekter.
Du ska även implementera viss felhantering, innebärande att undantag kastas om fel inträffar. Om parametern inte är av typen Array ska ett undantag av typen TypeError kastas.
app.js
1
'use strict'
2
3
const ma = require('./src/my-array.js')
4
5
let originalArray = [2, 5, 1, 6]
6
7
try {
8
console.log('Original array: ', originalArray)
9
10
let result = ma.immutableSort(originalArray) // should return [1, 2, 5, 6]
11
console.log('\nOriginal array: ', originalArray)
12
console.log('Sorted array: ', result)
13
14
result = ma.immutableSortDescending(originalArray) // should return [6, 5, 2, 1]
15
console.log('\nOriginal array: ', originalArray)
16
console.log('Sorted (descending) array: ', result)
17
} catch (e) {
18
console.error(`An exception caught: ${e.message}`)
19
}
20
21
console.log()
22
23
try {
24
ma.immutableSort() // should throw a TypeError
25
console.log('ma.immutableSort throws no TypeError!')
26
} catch (e) {
27
console.error(`An exception caught: ${e.message}`)
28
}
29
30
try {
31
ma.immutableSortDescending() // should throw a TypeError
32
console.log('ma.immutableSortDescending throws no TypeError!')
33
} catch (e) {
34
console.error(`An exception caught: ${e.message}`)
35
}
Copied!

Tips

Genom att köra testerna som kommer med övningsuppgiften kan du undersöka om koden du skrivit löst uppgiften (i alla fall enligt testet...).
Funktioner, metoder, etc. som kan komma till användning beroende hur du väljer att lösa uppgiften.
Copy link
Contents
Uppgift
Tips