Hello, World!
VIKTIGT! Innan du börjar arbeta med övningsuppgiften är det viktigt att du följer guiden Att komma igång med en övningsuppgift för att lägga till övningsuppgiftens repo till ditt repo för övningsuppgifter.

Uppgift

Hämta hem övningsuppgiftens repo och lägg till en .gitignore-fil. Öppna filen hello.js och komplettera funktionen sayHello(), så att funktionen returnerar strängen Hello, World!.

...och glöm inte!

Spara på GitHub

Gjort ändringar i koden och sparat dem på GitHub? Kanske behöver du skapa en .gitignore-fil med inställningar för Node.js, utvecklingsverktyg och operativsystem? Glöm inte att följa guiden Arbetsgång med en övningsuppgift. Använd git commit och git push regelbundet!

Kör applikation, tester och kontrollera så kodstandarden följs

npm install

Innan du kan köra applikationen, eller dess test, måste du exekvera kommandot npm install i terminalfönstret för att installera de paket applikationen är beroende av.
1
npm install
Copied!
Exempelutskrift:
1
npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should
2
commit this file. added 232 packages from 606 contributors and
3
audited 451 packages in 18.235s
4
found 0 vulnerabilitiesnpm start
Copied!

npm start

För att köra applikationen skriver du kommandot npm start i terminalfönstret.
1
npm start
Copied!
Exempelutskrift (då uppgiften är löst korrekt):
1
> [email protected] start example-path/1dv021/example-username-exercises/hello-world
2
> node app.js
3
4
Hello, World!
Copied!

npm test

För att köra applikationens tester skriver du kommandot npm test i terminalfönstret.
1
npm test
Copied!
Exempelutskrift:
1
2
> [email protected] start example-path/1dv021/example-username-exercises/hello-world
3
> node app.js
4
5
Test the function sayHello
6
√ sayHello(); should return 'Hello, World!'
7
8
1 passing (8ms)
Copied!
Exempelutskrift vid fel enligt tester (den förväntade strängen returneras inte av funktionen sayHello`).
1
> [email protected] start example-path/1dv021/example-username-exercises/hello-world
2
> standard | snazzy && mocha --recursive ./test
3
4
Test the function sayHello
5
1) should return 'Hello, World!'
6
7
0 passing (9ms)
8
1 failing
9
10
1) Test the function sayHello should return 'Hello, World!':
11
12
AssertionError: expected 'Hi, there!' to deeply equal 'Hello, World!'
13
+ expected - actual
14
15
-Hi, there!
16
+Hello, World!
17
18
at Context.it (test\hello.test.js:15:33)
19
20
npm ERR! Test failed. See above for more details.
Copied!

npm run lint

För att kontrollera att koden du skrivit följer kodstandarden skriver du kommandot npm run lint i terminalfönstret.
1
npm run lint
Copied!
Skulle du till exempel indenterat koden fel och råkat skriva ett semikolon på fel plats kan du få följande utskrift:
1
> [email protected] start example-path/1dv021/example-username-exercises/hello-world
2
> node app.js
3
4
standard: Use JavaScript Standard Style (https://standardjs.com)
5
standard: Run `standard --fix` to automatically fix some problems.
6
7
example-path/1dv021/example-username-exercises/hello-world/src/hello.js
8
17:5 error Expected indentation of 2 spaces but found 4
9
17:27 error Extra semicolon
10
11
✖ 2 problems
12
npm ERR! Test failed. See above for more details.
Copied!

npm run all

Vill du kontrollera att koden följer kodstandarden och köra testerna med ett kommando skriver du npm run all.
OBS! Följer inte koden kodstandarden avbryts skriptet och testerna kommer inte att köras.
1
npm run all
Copied!

Tips

Genom att köra testet som kommer med övningsuppgiften kan du undersöka om koden du skrivit löst uppgiften (i alla fall enligt testet...).
Funktioner, metoder, etc. som kan komma till användning beroende hur du väljer att lösa uppgiften: