Meddela kursledningen ditt användarnamn på GitHub

Steg 1. Lägg till/uppdatera din profilinformation i CoursePress

För att kursledningen ska kunna skapa de resurser du behöver på kursens GitHub-organisation så behöver du meddela kursledningen vad du har för användarnamn på GitHub. Du gör det genom att fylla i formuläret Profile information, som du hittar på CoursePress.
Om du läst en annan av våra kurser så är det möjligt att du redan har fyllt i formuläret. Om så, vänligen kontrollera att alla uppgifter fortfarande är aktuella.
Det är viktigt för kursledningen att du även fyller i den metadata som efterfrågas (campus/distansstudent, eventuell programtillhörighet och stad). Du kan när som helst gå tillbaka till sidan ovan och uppdatera din information.
OBS! Om du väljer att ändra användarnamn på GitHub är det viktigt att du uppdaterar informationen ovan och att du samtidigt meddelar kursledningen att du gjort denna ändring.

Steg 2. Gå till organisationen på GitHub för att se inbjudan

När du nu uppdaterat din information i CoursePress så kommer kursledningen att köra skript som genererar dina repon på GitHub-organisationen 1DV021. Genom att besöka organisationen så bör du erbjudas en möjlighet att visa inbjudan genom att klicka på knappen View invitation.
OBS! Från det att du fyllt i dina uppgifter i CoursePress (Steg 1) och tills det att inbjudan skickas ut, är det en manuell process som krävs. Detta gör att det kan ta några timmar upp till ett dygn innan du får en inbjudan.

Steg 3. Gå med i organsationen

Acceptera inbjudan genom att klicka på knappen Join Grundläggande programmering (1DV021). Du bör därefter se dina privata repon i organisationen (förutom de publika repon som finns i organisationen).

Steg 4. Klart!

Nu har du gjort allt du behöver för att vara en del av kursens organisation 1dv021 på GitHub.