Så kommer du igång med ditt repo för övningsuppgifterna
Här hittar du anvisningar som visar dig steg för steg de olika moment du är tvungen att utföra för att skapa förutsättningar för ditt arbete med kursens övningsuppgifter.
För att kunna följa denna guide behöver du tillgång till internet, ett GitHub-konto samt ett privat repositorium under organisationen på https://github.com/1dv021.

Steg 1. Öppna ett terminalfönster

Öppna ett terminalfönster (Bash).
Windows
macOS
Linux
Bash installerades när du installerade Git. Sök efter och välj Git Bash.
Bash är en del av din plattform från början. Sök efter och välj Terminal, som är applikationen du ska använda.
Bash är en del av din plattform från början. Sök efter och välj Terminal, som är applikationen du ska använda.

Steg 2. Skapa en katalog för kursens repon

Under kursen kommer du att arbeta med flera repon. Det är därför lämpligt att samla de lokala repona under en och samma katalog, förslagsvis namngiven efter kursens kod 1dv021.
1
mkdir 1dv021
Copied!

Steg 3. Byt till den nya katalogen

VIKTIGT! För de kommande stegen är det viktigt att du står i katalogen du skapade under steg 1 genom att använda kommandot cd ("change directory").
1
cd 1dv021
Copied!

Steg 4. Klona ditt repo för övningsuppgifter

Du har blivit tilldelad ett privat tomt repo för dina övningsuppgifter. I detta repo samlar du alla övningsuppgifter du gör. Du skapar en lokal arbetskopia av ditt repo för övningsuppgifter med git clone.
1
git clone https://github.com/1dv021/example-username-exercises.git
Copied!
OBS! Ersätt example-username i example-username-exercises.git med ditt användarnamn du fått av universitetet.
Exempelutskrift:
1
Cloning into 'example-username-exercises'...
2
warning: You appear to have cloned an empty repository.
Copied!
Genom att använda git clone klonar du ett befintligt repo på GitHub, d.v.s. du skapar en lokal fullständig arbetskopia av repot på GitHub. En katalog kommer att skapas med samma namn som repot du klonar, i detta fall [example-username]-exercises, och fyllas med de filer och kataloger repot innehåller. De ändringar du gör lokalt kommer att skickas till repot på GitHub då du använder kommandot git push.

Steg 5. Verifiera att katalog skapats

Kontrollera att allt hittils fungerat som förväntat genom att använda kommandot ls, som listar innehållet i en katalog.
1
ls
Copied!
Exempelutskrift:
1
example-username-exercises/
Copied!

Steg 6. Byt till den klonade katalogen

1
cd example-username-exercises
Copied!
Ersätt example-username i example-username-exercises med ditt användarnamn du fått av universitetet.

Steg 7. Hämta "boilerplate"-inställningar för ditt repo

Du hämtar filer (och kataloger) från ett annat repo än det du klonat genom att använda kommandot git pull.
1
git pull https://github.com/1dv021/boilerplate-gitignore.git
Copied!
Exempelutskrift:
1
remote: Counting objects: 3, done.
2
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
3
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
4
Unpacking objects: 100% (3/3), done.
5
From https://github.com/1dv021/boilerplate-gitignore
6
* branch HEAD -> FETCH_HEAD
Copied!
Repot boilerplate-gitignore innehåller filen .gitignore, som definierar vilka filer och kataloger som inte ska skickas till GitHub i samband med en synkronisering mellan mellan ditt lokala repo och ditt repo på GitHub.

Steg 8. Verifiera att inställningar hämtats

Kontrollera att katalogen nu innehåller den dolda katalogen .git som skapades i samband med att du klonade example-username-exercises samt den dolda filen .gitignore från repot boilerplate-gitignore.
1
ls -A
Copied!
Exempelutskrift:
1
.git/ .gitignore
Copied!

Steg 9. Synkronisera ändringarna med ditt repo på GitHub

För att synkronisera ändringarna mellan ditt lokala repo och repot på GitHub använder du kommandot git push.
1
git push
Copied!
Exempelutskrift:
1
Counting objects: 3, done.
2
Delta compression using up to 8 threads.
3
Compressing objects: 100% (2/2), done.
4
Writing objects: 100% (3/3), 738 bytes | 0 bytes/s, done.
5
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
6
To https://github.com/1dv021/example-username-exercises.git
7
* [new branch] master -> master
Copied!
I detta fall behöver du inte lägga till filen .ignore och göra en "commit" då detta redan tagits hand om av kommandot git pull.

Steg 10. Kontrollera ditt repo

Starta en webbläsare och gå till ditt repo, https://github.com/1dv021/example-username-exercises, för att kontrollera att repot innehåller filen .gitignore.

Steg 11. Klart!

Allt är nu förberett för att du ska kunna arbeta med övningsuppgifterna. Glöm inte att regelbundet göra "commits" och synkronisera ändringar du gör i katalogen example-username-exercises. Lycka till!

Fira!

Genom att följa denna guide har du nu förberett ditt privata repo för kursens övningsuppgifter.