Harshadtal
VIKTIGT! Innan du börjar arbeta med övningsuppgiften är det viktigt att du följer guiden Att komma igång med en övningsuppgift för att lägga till övningsuppgiftens repo till ditt repo för övningsuppgifter.

Uppgift

Hämta hem övningsuppgiftens repo och lägg till en .gitignore-fil. Harshadtal, eller Nivental, i en given talbas, i denna uppgift talbasen 10, är ett heltal som är jämt delbart med sin siffersumma.
Exempel på tal som är Harshadtal:
 • 10, då 1 + 0 = 1 och 10 är lika med 1 × 10
 • 24, då 2 + 4 = 6 och 24 är lika med 6 × 4
 • 198, då 1 + 9 + 8 = 18 och 198 är lika med 18 × 11
Exempel på tal som inte är Harshadtal:
 • 17, då 1 + 7 = 8 och 17 går inte att dividera utan rest med 8
 • 349, då 3 + 4 + 9 = 16 och 349 går inte att dividera utan rest med 16
 • 2197, 2 + 1 + 9 + 7 = 19 och 2197 går inte att dividera utan rest med 19
Din uppgift är att slutföra implementationen av det påbörjade Harshad-modulen, som har tre funktioner. Hämta hem övningsuppgiftens repo och lägg till en .gitignore-fil och implementera funktionerna nedan enligt anvisningarna.
 • isValid, undersöker om ett tal är ett Harshadtal eller inte. harshad.isValid(24); returnerar true.
 • getNext, returnerar nästa Harshadtal. harshad.getNext(14); returnerar 18.
 • getSequence, returnerar en array innehållande en sekvens av n Harshadtal, där startvärdet, som inte behöver anges och har standardvärdet 0, inte är inkluderat.
  • harshad.getSequence(3, 160); returnerar [162, 171, 180].
  • harshad.getSequence(15); returnerar [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 20, 21, 24 ].

Tips

Genom att köra testerna som kommer med övningsuppgiften kan du undersöka om koden du skrivit löst uppgiften (i alla fall enligt testerna...).
Funktioner, metoder, etc. som kan komma till användning beroende hur du väljer att lösa uppgiften.
Copy link
Contents
Uppgift
Tips