Rätvinklig triangel
VIKTIGT! Innan du börjar arbeta med övningsuppgiften är det viktigt att du följer guiden Att komma igång med en övningsuppgift för att lägga till övningsuppgiftens repo till ditt repo för övningsuppgifter.

Uppgift

Hämta hem övningsuppgiftens repo och lägg till en .gitignore-fil. Öppna filen shape.js och komplettera funktionen shape.createRightTriangle(base), som endast får använda följande strängar, en gång vardera,
  • '#'
  • '\n'
för att skapa en rätvinklig triangel i form av en enda sträng som funktionen returnerar. Vid anrop av funktionen ska det vara möjligt att bestämma hur många tecken som ska finnas i den rätvinkliga triangelns bas.
Anropet console.log(shape.createRightTriangle(5)); ska ge triangeln
1
#
2
##
3
###
4
####
5
#####
Copied!
Anropet console.log(shape.createRightTriangle(10)); ska ge triangeln
1
#
2
##
3
###
4
####
5
#####
6
######
7
#######
8
########
9
#########
10
##########
Copied!

Tips

Genom att köra testerna som kommer med övningsuppgiften kan du undersöka om koden du skrivit löst uppgiften (i alla fall enligt testerna...).
Funktioner, metoder, etc. som kan komma till användning beroende hur du väljer att lösa uppgiften.
Copy link
Contents
Uppgift
Tips