Legotillverkaren
VIKTIGT! Innan du börjar arbeta med övningsuppgiften är det viktigt att du följer guiden Att komma igång med en övningsuppgift för att lägga till övningsuppgiftens repo till ditt repo för övningsuppgifter.

Uppgift

Hämta hem övningsuppgiftens repo, lägg till en .gitignore-fil och komplettera enligt nedan.
I denna uppgift ska du komplettera deluppgift 1 till 3 med kod så att objekt, som representerar en enkel legobit, skapas enligt tre olika designmönster, "Factory Pattern", "Constructor Pattern" och "Constructor/Prototype Pattern" . I en fjärde deluppgiften ska du även använda dig av "class syntax". I den femte deluppgiften ska du prova på "Factory Pattern with Object.create".
Övningsuppgiften är uppdelad i fem filer och du ska skriva kod i som skapar objekt enligt nämnda sätt. Genomför uppgiften genom att arbeta med filerna, och designmönsterna, i tur och ordning.
 1. 1.
  lego-1-factory-pattern.js - "Factory Pattern"
 2. 2.
  lego-2-constructor-pattern.js - "Constructor Pattern"
 3. 3.
  lego-3-constructor-prototype-pattern.js - "Constructor/Prototype Pattern"
 4. 4.
  lego-4-class.js - "Class"
 5. 5.
  lego-5-object-create.js - "Factory Pattern with Object.create"
Hoppa över den femte deluppgiften. Tycker du att du har tid över kan den dock vara intressant att göra.
Genom att använda de olika designmönstren ska objekt skapas som har egenskaper och metoder enligt nedan.

Egenskaper

 • x, antal knoppar i horisontell led, standardvärde 2.
 • y, antal knoppar i vertikal led, standardvärde 4.
 • color, färg som sträng, standardvärde 'red'.

Metoder

 • toString, returnerar en sträng representerande objektet, ® ® ® ®\n® ® ® ® ska retuneras för ett objekt där x är 4 och y är 2.
 • render, skriver ut strängen metoden toString returnerar i ett konsolfönster.

💡
Tips

Ta del av föreläsningarna om olika sätt att skapa objekt innan du fullständigt fullföljer denna uppgift!
Genom att köra testerna som kommer med övningsuppgiften kan du undersöka om koden du skrivit löst uppgiften (i alla fall enligt testet...).