Nedläggning

Kursen läggs ner och ersätts av en ny kurs. I och med detta kommer vi att erbjuda ytterligare examinationstillfällen. Information kring detta kommer att sammanställas på denna sida.