Additionell kopia av array
VIKTIGT! Innan du börjar arbeta med övningsuppgiften är det viktigt att du följer guiden Att komma igång med en övningsuppgift för att lägga till övningsuppgiftens repo till ditt repo för övningsuppgifter.

Uppgift

Hämta hem övningsuppgiftens repo och lägg till en .gitignore-fil. Öppna filen my-array.js och komplettera funktionen immutablePushNumber, som ska returnera en kopia av en array där ett tal lagts till. Funktionen ska vara en så kallad "pure function", d.v.s. vara helt utan sidoeffekter.
Funktionen immutablePushNumber har två parametrar. Den första parametern är den array som ska kopieras. Den andra parameter är det tal som ska läggas till kopian av arrayen.
Du ska även implementera viss felhantering, innebärande att undantag kastas om fel inträffar. Om första parametern inte är av typen Array eller om andra parametern inte är av typen Number ska ett undantag av typen TypeError kastas.
1
const ma = require('./src/my-array');
2
let arr = [1, 2, 3];
3
let newArray = ma.immutablePushNumber(arr, 4); // newArray must be [1, 2, 3, 4]
4
// arr must be unchanged, i.e. arr !== newArray
Copied!

Tips

Genom att köra testerna som kommer med övningsuppgiften kan du undersöka om koden du skrivit löst uppgiften (i alla fall enligt testet...).
Funktioner, metoder, etc. som kan komma till användning beroende hur du väljer att lösa uppgiften.
Copy link
Contents
Uppgift
Tips