Om
Kursens examination är uppdelad i två provmoment där varje provmoment består av en praktisk examinationsuppgift och en muntlig examination.

Förnyad examination

Möjlighet till förnyad examination ges. Information rörande förutsättningarna hittar du på kursens webbplats.
Last modified 3yr ago
Copy link