Om

Kursens examination är uppdelad i två provmoment där varje provmoment består av en praktisk examinationsuppgift och en muntlig examination.

Förnyad examination

Möjlighet till förnyad examination ges. Information rörande förutsättningarna hittar du på kursens webbplats.