!Häftig temperaturomvandling

Uppgift

Ibland händer det att temperaturer anges i Fahrenheit. Men hur många grader Celsius är en temperatur som anges i Fahrenheit, t.ex. 83 ºF? Du kan konvertera ºF till ºC enligt: C = (F − 32) ∙ 5 / 9. Skriv ett program som omvandlar en inmatad temperatur i Fahrenheit till Celsius. Programmet ska be användaren ange en temperatur i ºF, som sedan omvandlas till ºC och skrivs ut med en decimals onoggrannhet.

Testa programmet för att kontroller att det utför beräkningen korrekt. Om temperaturen 73 ºF matas in ska programmet presentera att det motsvarar 22,8 ºC.

Ange temperaturen i grader Fahrenheit: 73
Temperaturen 73 ºF motsvarar 22,8 ºC

Mål

Efter att ha gjort övningsuppgiften ska du känna till:

  • Hur du hanterar division (heltal och/eller flyttal?).

  • Hur du presenterar ett flyttal med en decimals onoggrannhet.

  • Hur du använder matematiska operatorer.

Tips

Läs om:

  • variabler i kurslitteraturen, kapitel 1, under rubriken ”Working with Variables”.

  • olika typer av data i kurslitteraturen, kapitel 2, under rubriken ”Fundamental Numeric Types”.

  • enkla aritmetiska operatorer i kurslitteraturen, kapitel 3, under rubriken ”Operators”.

Genom att läsa online-dokumentationen kan du lista ut hur du ska skriva för att ett flyttal ska presenteras med en decimals onoggrannhet. Men det kan vara lite snårigt att hitta så här har du ett hett tips för att skriva en variabel av typen double med namnet myFloatingPointNumber: Console.WriteLine($"{myFloatingPointNumber:f1}");.