Fundamental endimensionell array

Uppgift

Skriv ett program som skapar en array som kan innehålla fem heltal av typen int. Initiera arrayen så att den innehåller talen 10, 23, 5, 1 och 15. Visa sedan arrayen. Fördubbla därefter det andra och sista elementens värden i arrayen, och visa sedan array en gång till.

10 23 5 1 15
10 46 5 1 30

Mål

Efter att ha gjort uppgiften ska du:

  • Kunna skapa och initiera en array.

  • Använda både en for-sats och en foreach-sats för att stega igenom en array och skriva ut de olika elementens värden.

  • Veta hur du gör för att tilldela ett element ett nytt värde.

  • Vara medveten om att du kan få reda på storleken på en array genom att använda egenskapen Length.

Tips

Läs om:

  • Arrayer i kurslitteraturen, kapitel 2, under rubriken ”Arrays”.