Om

Last updated last month

Kursen har tre provmoment som ska examineras. Varje provmoment består av en praktisk examinationsuppgift och en muntlig examination.

Förnyad examination

Information rörande förnyad examination hittar du på kursens webbplats.