Om

Kursen har tre provmoment som ska examineras. Varje provmoment består av en praktisk examinationsuppgift och en muntlig examination.

Förnyad examination

Information rörande förnyad examination hittar du på kursens webbplats.